Human Design

Human Design bevat componenten van Westerse wetenschappen en Oosterse systemen. Het is een synthese van genetica, kwantumfysica, sterrenkunde, biochemie, de I Ching, het Chakra systeem en de Tree of Life van de Kabbalah.


Human Design is een relatief nieuw systeem en vindt zijn oorsprong in 1987. De grondlegger is de Canadees Alan Robert Krakower, die onder het pseudoniem Ra Uru Hu zijn leven heeft gewijd aan het testen, de doorontwikkeling en het verspreiden van Human Design kennis wereldwijd.


De essentie van Human Design is dat ieder mens uniek is, het is the Science of Differentiation. Al onze eigenschappen liggen vast in ons DNA en we hebben een eigen genetische blauwdruk met daarbij een "gebruikershandleiding" voor het leven.


In de wetenschap en de mechaniek achter het Human Design systeem kun je je jarenlang verdiepen. Daarnaast is het systeem zeer praktisch en gericht op toepassing in de praktijk: in het dagelijkse leven zelf. Het leren over Human Design is namelijk niet hetzelfde als het écht toepassen in je leven. Het is er voor iedereen, ongeacht je leeftijd, kennis en levenservaring. Om het te kunnen toepassen hoef je feitelijk niets te weten of te snappen van de mechaniek erachter.

Genetische blauwdruk

 

Met het Human Design systeem kan de genetische blauwdruk van een persoon tot op het niveau van de DNA basen berekend worden. Deze blauwdruk heet de Bodygraph en is voor iedereen uniek. De 64 DNA codons waarover elk mens beschikt zijn elk tot 6 lagen diep geconfigureerd, met 1080 mogelijke variaties per codon. Codons worden in het Human Design systeem Poorten (Gates) genoemd.


2 Poorten kunnen samen een kanaal vormen. Via een kanaal krijgt iemand zijn hele leven consistent toegang tot een bepaalde genetische eigenschap. Definiëring zorgt er tevens voor dat de twee energiecentra aan beide kanten van het kanaal een stabiele basis vormen voor deze persoon. In Human Design geldt, net als in de natuur- en wiskunde, het principe "het geheel is meer dan de som der delen". De poort aan de ene kant van een kanaal heeft bepaalde eigenschappen, en de poort aan de andere kant ook. Maar zodra beide geactiveerd zijn, resulteert het kanaal in een zogenaamd kwantum aan eigenschappen. Kanalen en de samenhang ertussen in een Bodygraph zijn daarom een erg belangrijk onderdeel van iemands Design.


Poorten en kanalen geven inzicht in de genetische eigenschappen waarmee je jezelf identificeert, maar ook tot de eigenschappen die je onbewust hebt meegekregen en waar je dus doorgaans geen kennis of weet van hebt.


Verder leert Human Design je over "Nature en Nurture". Het laat je zien tot welke eigenschappen in jezelf je geen consistente toegang hebt, dus waar de invloed van je omgeving binnenkomt. Daarmee krijg je, naast waar je gevoelig bent voor conditionering, ook inzicht in welke gebieden jouw leerschool zijn en waar jouw potentie tot "wijs worden" in schuilt.
Ten slotte is er, naast alle persoonlijkheidskenmerken die een gen met zich mee draagt, ook een biologische relatie. De werking van je immuunsysteem, je zenuwstelsel en het informatieverwerkingsproces in je brein zijn hier voorbeelden van. Ook dit geeft je weer praktische handvatten die je kunt toepassen op voeding, je leerproces op school/werk en omgevingsfactoren die voor jou wel en niet goed werken.
Berekening

De officiële Human Design chart, de Rave Chart, kun je gratis opvragen via Jovian Archive.


Je hebt hiervoor je geboortedatum, -tijdstip en -plaats nodig. Deze informatie is essentieel voor het berekenen van de precieze stand van de zon, de maan en planeten ten opzichte van de positie van de aarde, om zo te bepalen met welke informatie de neutrino's zijn geladen op het moment van je geboorte. 


Tijdens je geboorte, op het exacte moment dat de baby het lichaam van de moeder heeft verlaten, wordt het DNA geactiveerd door de neutrinostroom die op dat moment de aarde doorkruist. Deze genetische activering kenmerkt je persoonlijkheid. Dit is wie je denkt dat je bent en het zijn de eigenschappen waarmee je jezelf identificeert.


Human Design gebruikt nog een tweede ruimte-tijd-moment voor het berekenen van je chart. Dit moment vindt ongeveer 3 maanden vóór je geboorte plaats, oftewel de positie van de zon ten opzichte van de aarde, 88 graden voor het moment van je geboorte. Dan heeft de neocortex in de foetus zich volledig gevormd. In de Oosterse leren wordt dit ook wel het moment van het intreden van de Ziel in je lichaam genoemd, de incarnatie.


De genetische activering van het moment ca. 3 maanden voor je geboorte kenmerkt je lichaamsbewustzijn. Dit zijn de onbewuste eigenschappen en de kenmerken die je erft vanuit je (groot)ouders, die voor jezelf doorgaans minder zichtbaar zijn, maar die anderen wel in je zien.

 

Deze twee genetische activeringsreeksen, ook wel Design & Personality genoemd, the Red & the Black, je body & mind, je onderbewustzijn en bewustzijn, maken samen de persoon wie je bent.

Deze dualiteit bevindt zich binnen jezelf en overal om ons heen. We leven in een binair universum, bestaande uit massa en energie, materie en antimaterie, quarks en leptonen, flora en fauna, yin en yang, dag en nacht, en ga zo maar door. In Human Design Cosmology wordt ons universum het biverse genoemd.Ben je nieuwsgierig naar jouw Design en wil je meer weten over alle lagen van jouw (on)bewuste genetische aspecten? Kijk hier voor een persoonlijke analyse.


Is je interesse in dit bijzondere systeem gewerkt, duik dan ook vooral eens in dit artikel uit Kinded Spirit, een UK magazine. Het artikel is al ruim 22 jaar geleden gepubliceerd, maar zeker het lezen waard. 

De wetenschap achter het Human Design systeem


Human Design is een synthese van "harde" wetenschap en eeuwenoude Oosterse systemen.
Het fundament van Human Design ligt in de kwantuantumfysica en het begin van ons universum: de Big Bang. Op het moment van de Big Bang ontstonden twee families van kosmische deeltjes, waaruit het universum tot op de dag van vandaag is opgebouwd: quarks en leptons.


Er zijn zes soorten quarks en zes soorten leptons, waarvan er in totaal slechts drie een stabiele vorm op aarde hebben. Dit zijn de up en down quarks, die de basis zijn voor protonen en neutronen. Samen met electronen vormen ze het atoom; de bouwsteen van alle materie, inclusief wijzelf.


Neutrino's zijn er in drie soorten en worden geproduceerd in sterren, waaronder onze zon. Het heelal is één groot neutrino-web; per seconde passeren zo'n 65 miljard neutrino's elke vierkante centimeter op aarde. Dit zijn enkel nog de neutrino's afkomstig van onze zon die zijn gemeten, neutrino's afkomstig van alle andere sterren in het universum komen hier dus nog bij.


Ongeveer 10% van de massa in het universum bestaat uit materie, atomen dus. De resterende 90% wordt dark matter genoemd, omdat het onzichtbaar is voor de mens. Met geavanceerde apparatuur is dark matter wel meetbaar door wetenschappers. Volgens de Human Design cosmology zijn neutrino's dark matter, dit wordt sinds kort ook door wetenschappers verondersteld. Daarnaast werd altijd gedacht dat neutrino's geen massa hebben omdat ze overal doorheen 'stromen', door alle planeten, materie, mensen en ook door onze aarde. Recentelijk is echter wetenschappelijk aangetoond dat neutrino's een minuscule hoeveelheid massa hebben en daarom informatie opslaan. Het unieke van neutrino's is dat ze enerzijds informatie bevatten (ze hebben massa), maar anderzijds door alle vormen van materie en energie heen gaan, waardoor ze informatie kunnen overdragen.
Dit laatste is een cruciaal aspect in de mechaniek van Human Design. 


Doordat neutrino's continu door ons heen stromen, krijgen wij beetje bij beetje informatie mee die de neutrino's in zich hebben opgeslagen. De neutrinostroom wordt continu 'gekleurd' door waarmee het in aanraking komt tijdens zijn reis door het heelal. Met name de planeten zijn hierbij interessant. Een neutrinostroom die via Uranus onze aarde bereikt, heeft een andere lading informatie dan de neutrinostroom die ons via Saturnus bereikt, omdat deze planeten totaal verschillend zijn in hun structuur en aanwezige materie en dus andere informatie overdragen aan passerende neutrino's.


Met onze geavanceerde technologie is de mens in staat om de exacte bewegingen en posities van de planeten in ons zonnestelsel te meten en dit ook naar het verleden en de toekomst toe te extrapoleren, dit heet een astronomical ephemeris. Aan de hand van deze data kunnen we bepalen welke "kleur en smaak" de neutrinostroom op elk gegeven moment heeft. Neutrino's zijn neutraal geladen en hebben zo weinig massa dat we er ogenschijnlijk niets van merken dat ze ons met miljarden tegelijk doorkruisen. Op subatomair niveau gebeurt er echter genoeg. Zoals hierboven toegelicht bestaan wij uit atomen. Atomen vormen zich tot moleculen.


Ons DNA is ook een molecuul en het is de opslaglocatie van alle genetische informatie. De genetische code in DNA wordt geconfigureerd door 64 codons, die door ons mRNA worden samengesteld. Meer informatie over hoe dit proces technisch werkt kun je hier lezen. De 64 codons bepalen dus hoe jouw unieke DNA is geconfigureerd; welke genetische eigenschappen geactiveerd zijn, welke "slapen" en welke geconfigureerd zijn als receptoren.


Het 3000 jaar oude Chinese systeem I Ching is al lange tijd onderwerp van gesprek onder wetenschappers uit alle hoeken. De I Ching wordt ook wel the Book of Changes genoemd. Het bestaat uit 64 hoofdstukken met elk een uniek teken dat opgebouwd is uit hele en onderbroken lijnen; dit is het hexagram. Een hexagram bestaat uit Yin en Yang energie. Het type van elke lijn en de volgorde waarin ze in het hexagram zijn opgenomen kenmerkt zeer specifieke  informatie over hoe het DNA is opgebouwd.


De relatie tussen de 64 hexagrammen van de I Ching en de 64 codons die ons DNA configureren is in de jaren '90 in Duitsland uitgebreid onderzocht. Over dit onderzoek is een boek gepubliceerd: The I Ching & the Genetic Code (zie Resources). Afhankelijk van de unieke wijze waarop iemands DNA is geconfigureerd, geeft de neutrinostroom een bepaalde imprint af; de informatie in het neutrino reageert met de atomen in het menselijk lichaam. Dit gebeurt continu, dag en nacht, overal op aarde. Aangezien ieder mens uniek is en een unieke DNA configuratie heeft, heeft de neutrinostroom die we met zijn allen ervaren wel een uiterst specifieke invloed op jou.


*de afbeeldingen op deze pagina zijn gelicenseerd en afkomstig van Adobe Stock en Jovian Archive

 

“Everything is determined by forces over which we have no control. It is determined for the insect, as well as for the star.
Human beings, vegetables, or cosmic dust, we all dance to a mysterious tune, intoned in the distance by an invisible piper.”
- Albert Einstein
E-mailen
Bellen