Iedereen is uniek en we hebben allemaal een eigen genetische blauwdruk

Human Design is de wetenschap van differentiatie

 

Persoonlijke Reading


Bij een persoonlijke Human Design Reading bespreken we je bewuste persoonlijkheidskenmerken, je onbewuste genetische eigenschappen, én hoe deze samenwerken en jou maken tot wie je bent. Hiermee leer je jezelf op een heel nieuw niveau kennen.


Hoe de conditionering van je omgeving en de maatschappij in relatie tot jouw Design werkt is ook onderdeel van de reading. Wat vindt er plaats als je alleen bent of juist in een sociale omgeving? Hoe gaat jouw lichaam om met stress en druk uit je omgeving? Waarom voel je je in bepaalde situaties "op je plek" en in andere situaties juist niet? Hoe zorgt jouw Mind voor niet-zelf gedrag en hoe stroomt jouw energie vitaal? 


We besteden ook aandacht aan de biologische relaties van de energiecentra in je lichaam. Voorbeelden hiervan zijn de Solar Plexus met emoties en het zenuwstelsel, de Milt met intuïtie en het immuunsysteem, en de Ajna met je denken en de neocortex. 


Human Design is de wetenschap van differentiatie en richt zich op het uitlichten van de uniekheid in ieder mens. In plaats van je te vergelijken met anderen of te leven naar standaarden in de maatschappij, krijg je met dit systeem inzichten en handvatten om op een voor jou gezonde wijze met dagelijkse situaties om te gaan.


Persoonlijke Reading

 


Kinderen & Gezin

 

Heb je ook altijd al willen weten waar de eigenschappen, het gedrag en de algehele ontwikkeling van je kind vandaan komen? Waarom de ene baby veel slaapjes nodig heeft en de andere bijna niet in bed te krijgen is? Waarom het ene kind makkelijk leert en de ander worstelt met de methodieken op school? Waarom het uiten en verwerken van emoties voor elk kind anders werkt? 

Een Human Design Reading voor kinderen wordt volledig toegespitst op de leeftijd van het kind en de ontwikkelingsfase van het Brein. Belangrijke aspecten hiervan zijn de cognitieve kenmerken, zoals de leerstijl, het denkproces en het informatieverwerkingssysteem. Ook slaap, voeding en emoties komen daarbij aan bod.


Het Design van de ouder is altijd onderdeel van de Reading, want je kunt je kind pas écht zien als je inzicht in jezelf hebt. Ook de relatie tussen de ouder(s) en het kind komt aan bod, dit kan een hele nieuwe en bijzondere dynamiek in jullie relatie teweeg brengen. Het ontdekken van de relatie tussen broertjes en zusjes behoort ook tot de mogelijkheden.
Kinderen & Gezin


Ben je nieuwsgierig naar de wetenschap achter Human Design en hoe het in de praktijk werkt? 

Kijk dan hier voor uitgebreide informatie over dit bijzondere systeem."It doesn't require that you believe in anything, or that you believe me. It’s not stories, it’s not a philosophy. It is a concrete map to the nature of being, a logical way in which we can see ourselves. Just the simple mechanics is enough to make a vast difference in somebody's life."

••• Ra Uru Hu, founder van het Human Design systeem •••

E-mailen
Bellen